top of page

boswachters

woninG KE-VB

 

Landelijke boswachterswoning

categorie: renovatie

locatie: Laarne

status: opgeleverd

interieur: haardontwerp

Het perceel met de zonevreemde woning is gelegen te Laarne en vormt een deel van een groter agrarisch geheel met 3 vrijstaande gebouwen : de boswachterswoning, een tuinberging en een kleine stalling voor paarden.

 

Het oudste deel van de boswachterswoning is gesloopt wegens zijn slechte bouwfysische toestand en lage plafondhoogtes. Op dezelfde plaats van het gesloopte deel is de woning herbouwd. De deels herbouwde ééngezinswoning heeft dezelfde typologische verschijningsvorm en landelijke stijl als de bestaande boswachterswoning.

 

De woning is verbouwd met respect voor de originele materialen en kleuren, maar ook de afwerkingsdetails van schrijnwerk en dak vinden aansluiting bij het origineel. De gevels van het nieuwe gedeelte zijn opgetrokken in hetzelfde baksteenformaat en wit geschilderd. De zadeldaken zijn bedekt met gelijkaardige roodbruin genuanceerde dakpannen. Het gerenoveerde en het herbouwde deel vormen één harmonisch geheel in de landelijke omgeving. De verschijningsvorm van de woning vanaf de openbare weg is ongewijzigd gebleven, mits één hedendaagse ingreep aan het overdekt terras en keuken.

 

Om de openheid van het weidelandschap te versterken wordt het graslandschap doorgetrokken tot tegen het terras en de woning. De omgevingsaanleg is landschappelijk, ecologisch en enkel met streekeigen groen.

bottom of page