BERK_03_hedendaagse_woning_BEN
BERK_03_hedendaagse_woning_BEN

BERK_01_hedendaagse_woning_BEN
BERK_01_hedendaagse_woning_BEN

140D_proefopstelling_luifel
140D_proefopstelling_luifel

BERK_03_hedendaagse_woning_BEN
BERK_03_hedendaagse_woning_BEN

1/5

WONINGen BERK

 

2 hedendaagse ééngezinswoningen 

categorie: nieuwbouw

locatie: Drongen

status: in werf

energie: BEN

EPB: S26 - E20

Het perceel bevindt zich in een oude verkaveling welke wordt gekenmerkt door woningen in open en halfopen bebouwing.  In het kader van stedelijke verdichting en compact bouwen is het perceel voor open bebouwing opgesplitst in 2 kavels voor halfopen bebouwing dmv een verkavelingswijziging.

 

De breedte van één hoofdgebouw is beperkt tot 6,45 meter met een geïntegreerde garage.  Wegens de slechte draagkracht van de bodem is een onderkeldering van het hoofdvolume noodzakelijk, waardoor een deel van de kelder als tuinberging zal gebruikt worden.  Deze 2 ingrepen maken het mogelijk om de tuinzone bouwvrij te houden en de tuinoppervlakte te maximaliseren.

 

De 2 halfopen ééngezinswoningen worden evenwijdig aan de Beekstraat gepositioneerd zoals beide buren. De 2 woningen vormen samen 1 architecturaal geheel.  Het hoofdvolume van de woningen bedraagt 2 bouwlagen met plat dak en de aanbouw omvat 1 bouwlaag.  Alle leefruimtes en keukens bevinden zich op het gelijkvloers, respectievelijk langs de achtergevel en de kopgevel, en genieten door middel van grote glaspartijen van het uitzicht op de tuin.  De 3 slaapkamers en badkamer bevinden zich op de 1° verdieping en zijn georiënteerd op de openbare weg en de tuin.

 

De elegante luifel in staal maakt een uitnodigend gebaar en markeert de overdekte ingang tot de woning op de kopgevel.  De gevels van de woning worden afgewerkt met een grijs genuanceerde lange gevelsteen in wild verband en alle schrijnwerk wordt gerealiseerd in gemoffeld aluminium, kleur zwart.  De garagepoort is visueel onzichtbaar dmv een verdiepingshoge bekleding in aluminium met een horizontale lineaire structuur.  Deze gevelbekleding in aluminium maakt een retour op de kopgevel en vormt een geleiding naar de voordeur.

 

De 2 mooie hoogstammen in de achtertuin blijven bewaard.  De 3 hoogstammen in de voortuin dienen om technische redenen gerooid te worden en gecompenseerd door de aanplant van 4 loofbomen geschikt voor kleine tuinen. In de voortuin worden de oprit en voetpad aangelegd met een waterdoorlatende verharding, een combinatie van betondallen en grind.  Grenzend aan de leefruimtes wordt een zonneterras aangelegd.  De voortuin is afgebakend van de openbare weg dmv lage haagmassieven. Op de zijdelingse en achterste perceelgrenzen worden hogere hagen aangeplant in streekeigen groen.